logo
ha1
gl
hhk
1 2 3 4 5 6 7
ԼՈՌՈՒ մարզ` 27 մասնաճյուղեր
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Սպիտակի տարածքային  կազմակերպություն (10 մասնաճյուղ)
Ջրաշեն գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Արմեն Մելքոնյան
Կաթնաջուր գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Հովիկ Խլղաթյան
Սարամեջ գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Աղասի Հովհաննիսյան
Լեռնանցք գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Արթուր Գևորգյան
Արևաշող գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Ազնաուր Ադամյան
Մեծ Պառնի գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Համլետ Ավետյան
Շիրակամուտ գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Տարոն Համբարյան
Ծաղկաբեր գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Վարդան Սվարյան
Լուսաղբյուր գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Մուշեղ Կարապետյան


1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Վանաձորի տարածքային  կազմակերպություն (8 մասնաճյուղ)
Բազում գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Դավիթ Համբարյան
Շահումյան գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Անուշ Դավթյան
Արջուտ գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Սերգեյ Բալայան
Լեռնապատ գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Արսեն Ասրաֆյան
Մարգահովիտ գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Ավագ Խառատյան
Գուգարք գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Արտակ Ղազարյան
Դարպաս գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Արթուր Աբրահամյան
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Թումանյանի տարածքային  կազմակերպություն (4 մասնաճյուղ)
Օձուն գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Արսեն Ղարիբյան
Դսեղ գյուղի
մասնաճյուղի ղեկավար` Դավիթ Հովսեփյան
Աքորի գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Վանիչկա Սիմոնյան
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Ստեփանավանի տարածք (3 մասնաճյուղ)
Ագարակ գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Ռադիկ Բարխուդարյան
Լեջան գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Մելիք Շահինյան
Սվերդլով գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Արա Մուրադյան
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Տաշիրի տարածք (1 մասնաճյուղ)
Արծնի գյուղի մասնաճյուղի ղեկավար` Ռազմիկ Սուղյան
1

«Հայոց Արծիվներ» հհկ Ալավերդու տարածքային  կազմակերպություն

g